Обществени поръчки

005-2017 - Затворен(а), “Вземане и разработване на средна проба от пристигащите шлепове с въглища за „Топлофикация Русе“ ЕАД – по техническо задание”

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 13.02 2017

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила