Обществени поръчки

103-2018/ПД - Затворен(а), РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция – Изработка и доставка на възли и системи -6.Изработка и доставка на система за над факелен въздух

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 25.10 2018

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила