Обществени поръчки

024-2017/КУ - Затворен(а), Възстановяване на перков подавач за ГЛТ 01А по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 15.06 2017

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила