Обществени поръчки

018-2019/ПД - Затворен(а), ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ И ПЛОЩАДКА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪЩЕСТВУВАЩ СГУРООТВАЛ НА ТЕЦ РУСЕ ИЗТОК ПО ПРОЕКТ И ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ - ДОСТАВКА НА ТРОШЕН КАМЪК 15 000 т. ФРАКЦИЯ 5-63 мм

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 05.03 2019

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила