Обществени поръчки

099-2018 - Затворен(а), Текущо техническо поддържане и ремонт на булдозер ДЕТ-250 по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 28.09 2018

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила