Обществени поръчки

090-2020 - Затворен(а), Доставка, абонаментна поддръжка и обновяване на правна информационна система в Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 12.06 2020

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила