Обществени поръчки

018-2016/КС - Затворен(а), : Изграждане на разпределителен тръбопровод и присъединителни топлопроводи и абонатни станции за ул. Вардар №36, ул.Вардар №32 и ул.Мехомия №6-8 в гр. Русе – по техническо задание и проект

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 25.10 2016

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила