Обществени поръчки

072-2020/ПД - Затворен(а), РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 - Обособена позиция – Доставка на материали, възли и системи -Доставка на запорна и регулираща арматура с електро задвижване за К5 по техническо задание и спецификация

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 26.05 2020

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила