Обществени поръчки

035-2018 - Затворен(а), Извършване на ремонт на ултразвукови търговски топломери и водомери – по техническо задание и спецификация

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 23.04 2018

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила