Обществени поръчки

027-2019/ПД - Затворен(а), РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция – Изработка и доставка на възли и системи -7.Изработка и доставка на въздуховоди горещ въздух към пещна камера на котел 5.:8.Изработка и доставка на рециркулация на димни газове в пещна камера на котел 5

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 29.03 2019

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила