Обществени поръчки

070-2018/ПД - Затворен(а), : РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция – Изработка и доставка на възли и системи -1.Изработка и доставка на газоходи сушилни газове.2.Изработка и доставка на водоспускни тръби по конструктивна документация

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 02.07 2018

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила