Обществени поръчки

030-2017 - Затворен(а), Доставка на резервни части за реконструкция и модернизация на центробежна химическа помпа за неутрализация на отпадни води, съгласно техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 03.07 2017

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила