Обществени поръчки

027-2023 - Затворен(а), Доставка на 1 бр. регулираща арматура Dn 100, с електрическо задвижване, по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 14.06 2023

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила