Обществени поръчки

082-2020/ПД - Затворен(а), РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ-ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ВЪЗЛИ И СИСТЕМИ-ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ШЛАКОВ ВЪЗЕЛ ПО ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ И КОНСТРУКТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 29.05 2020

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила