Обществени поръчки

068-2020 - Затворен(а), Извършване на последваща периодична метрологична проверка на търговски водомери, използвани в абонатни станции – по техническо задание и календарен график

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 11.05 2020

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила