Обществени поръчки

008-2021 - Затворен(а), Техническа поддръжка и ремонт на ултразвукови търговски топломери и водомери – по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 26.02 2021

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила