Обществени поръчки

117-2017 - Затворен(а), : Доставка на минерална, изворна и трапезна вода за нуждите на „Топлофикация Русе“ ЕАД, по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 27.11 2017

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила