Обществени поръчки

026-2022 - Затворен(а), Абонаментно сервизно поддържане, ремонт и експлоатация на повдигателни съоръжения в Топлофикация Русе АД

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 26.09 2022

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила