Обществени поръчки

017-2022 - Затворен(а), Монтаж на два броя тръбопроводи от полиетилен с обща дължина 360 м.  280/16,6 , Рn 10 bara, по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 19.05 2022

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила