Обществени поръчки

037-2021 - Затворен(а), Мониторинг на състоянието на дигите на утаителен басейн №1 и на Депо за неопасни отпадъци – сгуроотвал на "Топлофикация Русе" АД – по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 09.11 2021

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила