Обществени поръчки

017-2019 - Затворен(а), Извършване на тестване, проверка и калибриране на газ сигнализаторни системи за метан по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 11.03 2019

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила