Обществени поръчки

080-2019/КД - Затворен(а), Изработка и доставка на 300 броя ролки Ф 108, L 900 и 400 броя ролки Ф 108, L 300 за гумено-лентов транспортьор, изработени съгласно Техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 15.08 2019

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила