Обществени поръчки

023-2018/КД - Затворен(а), Реконструкция на котел 5 - обособена позиция –Доставки- Изработка и доставка на шлакова вана за котел 5 по техническо задание.

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 28.02 2018

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила