Обществени поръчки

011-2021 - Затворен(а), Доставка на HART-комуникатор за настройка на трансмитери за измерване на топлотехнически величини – по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 26.03 2021

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила