Обществени поръчки

033-2020/КС - Затворен(а), Изграждане на четири броя силози по чертеж и техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 16.03 2020

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила