Обществени поръчки

005-2022 - Затворен(а), Извършване на последваща проверка и прекалибриране на технически средства за измерване -по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 10.02 2022

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила