Обществени поръчки

072-2019/КУ - Затворен(а), Събиране и инкасиране на дължимите суми от абонатите на Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 13.08 2019

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила