Обществени поръчки

029-2023 - Затворен(а), Изследване деформационните процеси на дигите на утаителен басейн № 3 /секция А/ и дигите на Депо за неопасни отпадъци /секция Б/ Северен сектор на „Топлофикация Русе“ АД, по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 26.07 2023

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила