Обществени поръчки

051-2018 - Затворен(а), Изграждане на слънчеви колектори за подгряване на технологична вода в „Топлофикация Русе“ ЕАД, по техническо задание и проект

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 28.05 2018

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила