Обществени поръчки

001-2017 - Затворен(а), Авариен ремонт на съществуващ водопровод от стоманени тръби  800 за дунавска вода на „Топлофикация Русе“ ЕАД по техническо задание и проект

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 13.02 2017

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила