Обществени поръчки

056-2018/ПС - Затворен(а), Изграждане на ново депо за неопасни отпадъци и площадка за предварително третиране на неопасни отпадъци на територията на съществуващ сгуроотвал на ТЕЦ Русе изток по проект и техническо задание по обособени позиции

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 13.06 2018

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила