Обществени поръчки

005-2020 - Затворен(а), Ежемесечна сервизна подръжка на система за непрекъсваем емисионен контрол по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 27.01 2020

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила