Обществени поръчки

045-2018 - Затворен(а), Изработка и доставка на 150 броя горни ролконосачи и 100 броя долни ролконосачи за метална конструкция на гумено-лентов транспортьор – по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 28.05 2018

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила