Обществени поръчки

107-2019 - Затворен(а), Извършване на безразрушителен контрол на метала на съоръженията в Топлофикация Русе ЕАД, по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 09.12 2019

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила