Обществени поръчки

025-2020/ПС - Затворен(а), Изграждане на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси (SOх) при изгаряне на въглища от находища мина «Боров дол” и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. No 7(или№8) , № 5 и №4 в ТЕЦ „Русе-Изток по обособени позиции, техническо задание и проект- обособена позиция-Изграждане на система за непрекъснат мониторинг на емисиите след инсталация за очистване на димни газове по техническо задание и проект

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 12.03 2020

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила