Обществени поръчки

006-2019 - Затворен(а), Изработка и доставка на ролки за гумено-лентови транспортьори със ст. №№ 10АБ, 13АБ, 14АБ, 15АБ и 16АБ в Топлофикация Русе ЕАД, ТЕЦ Русе изток“ – по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 18.02 2019

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила