Обществени поръчки

016-2020/ПД - Затворен(а), РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция – Доставка на възли и системи –1.Доставка на осем бр.ротационни дозатора(турникети) за дозиране на смлян въглищен прах от бункери към система за пневмотранспорт на К 5 в Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание.2. Доставка на два бр. кислородомери за измерване на кислород в димни газове на К5 в Топлофикация Русе ЕАД

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 27.02 2020

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила