Обществени поръчки

061-2018/КУ - Затворен(а), Изготвяне на конструктивна документация за изработка на ниско емисионни горелки и економайзер за котли част Разширение – Русе 4 по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 05.06 2018

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила