Обществени поръчки

081-2020/КД - Затворен(а), Доставка на 260т. (+ –10%) синтетична техническа солна киселина HCl- течна в съответствие на БДС 1081 – 85г. или еквивалент по техническо задание и график

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 03.06 2020

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила