Обществени поръчки

037-2019/КУ - Затворен(а), Изготвяне на работен проект част машинно-технологична за цялостна газификация на котел 4 по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 30.04 2019

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила