Обществени поръчки

038-2021 - Затворен(а), Доставка и подмяна на комплект двигател – редуктор с фрикционна шайба за товарен асансьор РсАУ 2350 – по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 19.11 2021

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила