Обществени поръчки

049-2019/ПД - Затворен(а), Доставка на 50 тона стоманени топки ф 60 по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 24.06 2019

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила