Обществени поръчки

006-2016 - Затворен(а), Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за жилищна сграда на ул. „Духовно възраждане“, № 3, гр. Русе по техническо задание, количествена сметка и извадки от проект

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 26.09 2016

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила