Обществени поръчки

092-2017 - Затворен(а), Възстановяване на пътни, тротоарни и др. настилки по водната топлопреносна мрежа на Топлофикация Русе ЕАД“.

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 23.08 2017

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила