Обществени поръчки

009-2018/КД - Затворен(а), Реконструкция на котел 5-обособена позиция Доставка арматури-Доставка на 1 брой запорна арматура DN 250/200с ел.задвижване за питателна магистрала/К81/на котел 5 по техническо задание.

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 12.02 2018

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила