Обществени поръчки

084-2018 - Затворен(а), Разработване на конструктивна документация на връзка пещ – конвективна шахта и нови връзки по газ и мазут към горелките на котел 4, по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 13.08 2018

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила