Обществени поръчки

034-2017 - Затворен(а), Подмяна топлинна изолация на тръбопроводи и колектори в „Топлофикация Русе“ ЕАД, по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 29.06 2017

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила