Обществени поръчки

014-2021 - Затворен(а), Доставка на електромагнитен разходомер за измерване разхода на допълваща вода в Мрежова помпена станция (МПС)

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 26.03 2021

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила