Обществени поръчки

022-2022 - Затворен(а), Доставка на материали за изработка на система за охлаждане на балки – по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 14.06 2022

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила