Обществени поръчки

021-2019/КД - Затворен(а), Доставка на транспортна лента за гумено-лентов транспортьор за въглища по техническо задание

Възложител: Топлофикация Русе АД
СРОК за подаване на оферти 01.04 2019

Обратно към всички поръчки Обратно към всички поръчки

Обратно към всички поръчки Изход от профила